Trang chủ > Về chúng tôi >Triển lãm của chúng tôi

Triển lãm của chúng tôi

2018, Indonesia International Electronics & Smart Appliances

2018, Triển lãm Quốc tế về Điện tử & Ứng dụng Thông minh tại Ấn Độ

2019, Triển lãm điện tử KES tại Hàn Quốc